Svedbehandlinger

Svedbehandlinger af sved og svedlugt under armene har indtil for nyligt været mere eller mindre effektive antiperspiranter eventuel i kombination med svedbehandling med aluminiumchlorid (perspirex).

Hos lægen kan der gives recept på lægemidler, der hæmmer svedproduktionen, men ofte har disse mange bivirkninger f.eks. påvirkning af syn og fordøjelse. Tidligere anvendte man meget operationer, men disse foretages nu sjældent pga. risiko for bivirkninger ikke mindst den meget hyppigt forekommende kompensatoriske hyperhidrose, hvilket betyder, at man efterfølgende sveder overdrevent et andet sted fra.

Mest populært er svedbehandlinger med botox indsprøjtninger. Disse er effektive, men skal typisk gentages hver 6. – 7. måned resten af livet, da effekten er kortvarig. Desuden afhjælper botox behandlingen ikke eventuelle lugtgener.

MiraDry® svedbehandlinger har været anvendt i flere år i USA med stor succes og er på nuværende tidspunkt også udbredt i det meste af Europa, herunder Skandinavien dog ikke i Danmark før nu.

SAMMENLING AF SVEDBEHANDLINGER
EFFEKTVARIGHEDIKKE KIRURGISK
Stærke antiperspiranterDårligDaglig brug
Botox indsprøjtningMidlertidig – kræver løbende behandlinger hver 6. – 7. månedIndsprøjtninger med tynd nål
OperationAfhænger af anvendt teknikPotentielle komplikationer og risici ved operationen
MiraDry® Behandlingen✓*

* Lokalbedøvende indsprøjtninger

Info om tilgængelige svedbehandlinger
Deo

Deodorant

En almindelig deodorant er principielt blot en parfume til anvendelse under armene. Desværre kan dette medføre parfumeallergi og hudlæger anbefaler derfor oftest at undlade at anvende parfumerede deodoranter.

Antiperspirant

Antiperspirant

En antiperspirant modvirker sved, da den ofte indeholder aluminiumchlorid, der blokerer svedkanalerne midlertidigt. Ofte tilsættes de parfume, så de både fungerer som antiperspiranter og deodorant på samme tid.

Aluminiumchlorid

Aluminium chlorid hexahydrat (fx perspirex):

Kraftigere virkende antiperspirant, der ligeledes midlertidigt tilstopper svedkirtlerne. Det virker også bakteriedræbende. Desværre virker det ofte stærkt lokalirriterende i de højere koncentrationer, der f.eks. er i perspirex, og mange har svært ved at bruge dem flere gange om ugen.

Tåler man behandlingen kan dette dog være en god hjælp til mild former for armsved.

Iontoforese

Iontoforese

Hænder eller fødder nedsænkes i et vandbad og en mild strøm sendes gennem vandet og denne ændrer reabsorptionen af natrium og lukker dermed midlertidigt svedkirtlerne. De første 10-15 gange behandles 2-3 gange om ugen. Herefter holdes virkningen vedlige med behandlinger typisk 1-2 gange ugentligt. Behandling af ét område (hænder, fødder, armhuler) varer ca. 15 minutter.

Apparatet kan købes til hjemmebehandling. Er specielt anvendelig til hånd og fodsved, om end effektiviteten er meget varierende.

Det er meget varierende, hvor god effekten er, men hos de patienter hvor det virker, kan det være en god løsning, selvom den kræver løbende behandling.

Laser

Laser

Mange forskellige typer laser har været forsøgt til svedbehandling, men de fleste har vist mindre gode resultater.

Lægemiddel

Medicinsk behandling/Lægemiddel

Hyppigst anvendes lægemidlet Ercoril, som man kan få recept på hos egen læge. Det virker ved at hæmme nerveimpulserne i det autonome nervesystem, der blandt andet medfører, at vi sveder. Desværre har det autonome nervesystem en del andre funktioner, der dermed også bliver hæmmet, og derfor forekommer bivirkninger som mundtørhed, problemer med vandladning, forstoppelse og øjenproblemer.

Nogen patienter oplever dog kun få bivirkinger, og til disse kan det være en god løsning, der dog kun virker så længe pillerne indtages.

Typisk tager man 1-3 piller om dagen.

Botox

Botulinum toxin (botox)

Botulinum toxin er et giftstof udvundet fra bakterien Clostridium Botulinum, der forårsager pølseforgiftning og er et af verdens giftigste stoffer. Hvis det anvendes i ekstremt små koncentrationer, kan det blokere nerver f.eks. i ansigtet i forbindelse med rynkebehandling eller i armhuler, på hænder eller fødder i forbindelse med hyperhidrosis.

Det er en yderst effektiv behandling og har relativt få bivirkninger.

Desværre er effekten kortvarig – typisk omkring 6 måneder.

Bruges det til behandling af svedtendens, oplever patienterne typisk at være helt tørre kort efter behandlingen, og derefter en langsom forværring i svedtendensen indtil næste behandling bliver nødvendig. Endelig er botulinum toxin behandling mindre effektiv på svedlugten, men virker bedst på svedmængden, modsat MiraDry®, der virker på begge dele.

Kirurgi

Kirurgi

Der findes flere kirurgiske indgreb, der har været anvendt gennem tiden til overdreven svedtendens. Fælles for dem er typisk en lang helingsperiode, ardannelse og potentielle bivirkninger i form af infektioner og ændret svedtendens andre steder på kroppen.

Den mest radikale er den såkaldte ”sympatektomi”, hvor nervebanerne til svedkirtlerne overskæres en gang for alle. Dette er således en permanent løsning, men en meget hyppig bivirkning hos disse patienter er ”kompensatorisk hyperhidrose”, hvilket betyder at kroppen ofte overkompenserer med at svede overdrevent et andet sted, når nerverne skæres over. Derudover er det et kirurgisk indgreb, der jo altid indebærer risiko for ardannelse, infektioner med videre.

Af andre kirurgiske indgreb kan nævnes ”rasping”, hvor indersiden af huden i armhulen skrabes fri for svedkirtler. Også denne behandling er invasiv og vil efterlade ar og kan give infektioner og føleforstyrrelser i området.

Endelig findes den ”liposuction” hvor svedkirtler suges ud, gennem små incisioner i huden. Ligesom de øvrige indgreb har dette indgreb en del potentielle bivirkinger.

MiraDry®

MiraDry®

Den eneste ikke kirurgiske permanente behandling af axillær hyperhidrose (svedproblemer under armene).

Læs mere om MiraDry® behandlingen.

SVEDfri MiraDry svedbehandling af hyperhidrosis

This post is also available in: English